Lasten seksuaalisen hyväksikäytön estäminen COVID-19 poikkeustilan aikana

Lasten seksuaalisen hyväksikäytön estäminen COVID-19 poikkeustilan aikana

Osallistuin tänään webinaariin, jonka aihe ei ollut siitä helpoimmasta päästä; lasten seksuaalisen hyväksikäytön estäminen covid-19 poikkeustilan aikana. Webinaarin piti aiheeseen perehtynyt Stop It Now Scotland- hankkeen sosiaalityöntekijä Stuart Allardyce. Hän kertoi lapsiin kohdistuvista uhista ja mitä ammattilaiset voivat tehdä suojellakseen lapsia ja nuoria, ja kuinka keskustella nuorten kanssa aiheesta. Lapsiin kohdistuva seksuaalinen hyväksikäyttö on huolestuttavan yleistä. Tutkimusten mukaan joka viides tyttö ja ja joka kahdeskymmenes poika on kokenut seksuaalista hyväksikäyttöä 18 ikävuoteen mennessä. Suurin osa hyväksikäyttäjistä on miehiä (arviolta n.90%) ja vain noin kahdeksasosa tapauksista tulee poliisin tai lastensuojelun tietoon. Hyväksikäyttäjät ovat usein lapsen tai nuoren lähipiiristä, mutta nettiaikana myös muut kontaktit ovat yleistyneet. Hyväksikäytetty lapsi ei häpeän vuoksi useinkaan kerro hyväksikäytöstä. Usein myös joku lähipiiristä saattaa tietää, että hyväksikäyttöä tapahtuu, mutta ei uskalla ottaa mihinkään tahoon yhteyttä. Hyväksikäyttö johtaa 3-4 kertaa todennäköisemmin masennukseen, traumaperäiseen stressihäiriöön (PTSD) ja päihdeongelmiin. Koska tämä on vaikea ja siksi kenties niin vaiettu asia, tästä on äärimmäisen tärkeää levittää sanaa. Jokainen estetty hyväksikäyttö voi pelastaa lapsen tai nuoren loppuelämän. Miten sitten estää hyväksikäyttöä? Tässä muutamia vinkkejä: 1. Valistamalla lapsia ja nuoria missä yksityisyyden rajat menevät, mitä riskejä internetissä voi tulla eteen ja erityisesti siitä mikä on suostumuksen merkitys. 2. Tarjoamalla resursseja sekä vanhemmille että ammattilaisille, jotta pystyisimme ennaltaehkäisemään hyväksikäytöt mahdollisimman tehokkaasti. 3. Tarjoamalla maksutonta, matalan kynnyksen tukipalvelua henkilöille, joilla on huoli omista lapsiin kohdistuvista fantasioistaan ja mieltymyksistään tai muutoin kohonnut riski syyllistyä lapsiin tai nuoriin kohdistuvaan seksuaalirikokseen. (SeriE-hanke) Muistathan myös, että kuka tahansa voi tehdä lastensuojeluilmoituksen. Vaitiolovelvollisuus ei myöskään estä tekemästä lastensuojeluilmoitusta. Tässä vielä tärkeitä linkkejä: Lastensuojelu SeriE-hanke Poliisi Tätä sanomaa pitää ja saa jakaa! 🙏🏻
Sanallinen suostumus seksiin – Miten käy intohimon?

Sanallinen suostumus seksiin – Miten käy intohimon?

Julkisuudessa on puhuttu viime aikoina seksuaalisesta itsemäärämisoikeudesta yhä enemmän. Jokaisella yksilöllä on oikeus seksuaaliseen itsemäärämisoikeuteen ja jokaisella on velvollisuus kunnioittaa toisten seksuaalisia rajoja ja siihen liittyviä haluja sekä toiveita. Esimerkiksi vahvasti päihtynyt tai huonovointinen, nukkuva tai sammunut henkilö ei voi antaa suostumusta seksiin. Mikäli seksuaalinen teko tehdään ilman suostumusta, syyllistytään aina rikokseen.

Suostumus tarkoittaa sitä, että seksiä harjoittavilla on yhteinen ymmärrys siitä, millaisia seksuaalisia tekoja tehdään jos niitä tehdään.  Suostumuksen varmistaminen tapahtuu usein luontevasti, mutta jos tulee epäilys, kannattaa aina kysyä ja varmistaa.

Nykyään sanallisen suostumuksen merkitystä on korostettu väärinkäsitysten välttämiseksi. Se on tärkeä asia, sillä silloin tuolloin ei ainakaan tule olettaneeksi väärin esimerkiksi toisen kehonkieltä.  Yhä useampi on sitä mieltä, että suostumus tulisi antaa aina myös sanallisesti. Kuten asioissa yleensä, myös tässä on toinen puoli. Jotkut kokevat, että sanallinen ilmaisu on erotiikan pahin vihollinen. Joillekin intohimon ja halun takana voi olla juurikin se, ettei rakastajansa toimintaa voi ennustaa. Tuolloin kyse on siitä, että antautuu aistilliseen kokemukseen jota ei ole suunnitellut ja jota ei voi täysin hallita. Moni varmaan ajattelee, että tuollainen ajattelu on vanhentunutta, mutta mitä mieltä olet, vaikuttaako sanallinen ilmaisu seksuaaliseen tyydytykseen?

Summa summarum: Suostumus tarvitaan aina, oli se sitten sanallinen tai kehollinen. Jokaisella on oikeus keskeyttää seksi missä vaiheessa tahansa. Jokaisella on siihen oikeus ja jokaisella on velvollisuus kunnioittaa sitä. Muista, että sinä päätät itsestäsi.