Sanallinen suostumus seksiin – Miten käy intohimon?

elo 30, 2019 | Seksuaalineuvonta

Julkisuudessa on puhuttu viime aikoina seksuaalisesta itsemäärämisoikeudesta yhä enemmän. Jokaisella yksilöllä on oikeus seksuaaliseen itsemäärämisoikeuteen ja jokaisella on velvollisuus kunnioittaa toisten seksuaalisia rajoja ja siihen liittyviä haluja sekä toiveita. Esimerkiksi vahvasti päihtynyt tai huonovointinen, nukkuva tai sammunut henkilö ei voi antaa suostumusta seksiin. Mikäli seksuaalinen teko tehdään ilman suostumusta, syyllistytään aina rikokseen.

Suostumus tarkoittaa sitä, että seksiä harjoittavilla on yhteinen ymmärrys siitä, millaisia seksuaalisia tekoja tehdään jos niitä tehdään.  Suostumuksen varmistaminen tapahtuu usein luontevasti, mutta jos tulee epäilys, kannattaa aina kysyä ja varmistaa.

Nykyään sanallisen suostumuksen merkitystä on korostettu väärinkäsitysten välttämiseksi. Se on tärkeä asia, sillä silloin tuolloin ei ainakaan tule olettaneeksi väärin esimerkiksi toisen kehonkieltä.  Yhä useampi on sitä mieltä, että suostumus tulisi antaa aina myös sanallisesti. Kuten asioissa yleensä, myös tässä on toinen puoli. Jotkut kokevat, että sanallinen ilmaisu on erotiikan pahin vihollinen. Joillekin intohimon ja halun takana voi olla juurikin se, ettei rakastajansa toimintaa voi ennustaa. Tuolloin kyse on siitä, että antautuu aistilliseen kokemukseen jota ei ole suunnitellut ja jota ei voi täysin hallita. Moni varmaan ajattelee, että tuollainen ajattelu on vanhentunutta, mutta mitä mieltä olet, vaikuttaako sanallinen ilmaisu seksuaaliseen tyydytykseen?

Summa summarum: Suostumus tarvitaan aina, oli se sitten sanallinen tai kehollinen. Jokaisella on oikeus keskeyttää seksi missä vaiheessa tahansa. Jokaisella on siihen oikeus ja jokaisella on velvollisuus kunnioittaa sitä. Muista, että sinä päätät itsestäsi.